Facebook Twitter
Terug naar nieuws

RVC en Sportalliantie 2 november 2017

13-10-2017
Najaarsbijeenkomst RVC en Sport Alliantie:
in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen 2018


Op donderdag 2 november houden het RVC (Rosmalens Verenigingen Contact) en de Sport Alliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel een gezamenlijke najaarsbijeenkomst. In een gemêleerd avondprogramma worden speciaal voor verenigingen en stichtingen uit Rosmalen, Nuland en Vinkel verschillende actuele zaken aan de orde gesteld, die voor hen alle van belang zijn. Er is deze avond één overlappend thema: uw vereniging / organisatie en de politiek!
Besturen van sport- en culturele verenigingen, wijkraden, overheid en Rosmalense ondernemers worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in het nieuwe SJV gebouw, Mimosastraat 1 in Rosmalen en vangt aan om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Sport en cultuur zijn belangrijke pijlers in onze gemeente. Dus ook in Rosmalen, Nuland en Vinkel. Het bloeiende verenigingsleven staat voor grote uitdagingen. Inzet en betrokkenheid zijn geen vanzelfsprekendheid meer, en kennisdeling wordt steeds belangrijker. Het RVC en de Sport Alliantie beogen een verdere maatschappelijke verbinding. Met deze najaarsbijeenkomst zorgen wij voor de halfjaarlijkse samenkomst en de verdieping, maar willen wij ook meningen horen. Voor gezelligheid en netwerken wordt automatisch gezorgd.

Nieuwe burgemeester en sportwetenschapper te gast

Op 2 november zijn er twee bijzondere gasten. Prof. Dr. Steven Vos is o.a. lector ‘Move te Be’ bij Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. Hij houdt zich bezig met slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te bewegen. Hij laat deze avond zien hoe kinderen geïnspireerd worden door het bewegingsonderwijs, maar ook hoe senioren plezier in sport en bewegen (opnieuw) kunnen ontdekken. De tweede gast van deze avond is de nieuwe burgemeester van de gemeente ’s-Hertogenbosch, Jack Mikkers. Hij zal worden geïnterviewd en natuurlijk maakt u persoonlijk kennis met hem.

     


Wat zijn uw politieke wensen voor uw vereniging?

Een groot deel van de avond wordt besteed aan de wensen die uw vereniging of stichting heeft voor de lokale politieke partijen. Nog een paar maanden te gaan voordat de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018) worden gehouden, en deze avond biedt de kans om de politici van ’s-Hertogenbosch de wensenlijstjes bekend te maken. Welke thema’s spelen er bij uw stichting of vereniging, welke uitdagingen gaat u fysiek, organisatorisch en financieel tegemoet en kan de politiek u een handje helpen? Hoe staat het met uw accommodatie, de financiën, de organisatie en de noodzakelijke vrijwilligers? Uw en onze vragen gaan we de politiek voorleggen, waarbij we natuurlijk kijken naar onderwerpen als de groei van de Groote Wielen, het langer thuis blijven wonen en die invloed op eenzaamheid, leefstijl en de relatie jong en oud. Kortom, we gaan met de politiek in gesprek over uw ambitieniveau en daarvoor kunt u nu al uw vragen aanleveren. Mogelijk kan de gemeentelijke begroting u een handvat geven https://s-hertogenbosch.begroting-2018.nl/
Wilt u ook de politieke programma beïnvloeden, zorg dan dat RVC en Sportalliantie weten wat u wenst en mail uw vragen naar info@rvcrosmalen.nl. Wij vragen u dit vóór 23 oktober te doen.

De avond – die ongeveer tot 22.00 uur duurt - staat onder leiding van het RVC en de Sport Alliantie en voor alle onderwerpen geldt dat het interactief is, dus iedereen mag meepraten. Het is wel belangrijk dat u zich aanmeldt. U kunt mailen naar info@rvcrosmalen.nl of info@sportalliantierosmalen.nl . Ook media zijn van harte welkom.Aanmelden (jeugd)vrijwilliger van het Jaar kan nog!

Niet alleen verenigingen of stichtingen mogen een nominatie doen, ook iedereen die een ander zou willen voordragen mag een mail sturen en de persoon voordragen voor deze eretitel. Belangrijk is wel dat de persoon die wordt voorgedragen in Rosmalen woont, of zich inzet voor Rosmalen. U kunt tot en met 23 oktober 2017 kandidaten aanleveren. Doet u er wel een korte motivatie bij! Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar info@rvcrosmalen.nl. Doe mee en zet uw vrijwilliger in het zonnetje!