Facebook Twitter
Terug naar nieuws

26 november RVC bijeenkomst

05-11-2019
Burgemeester Jack Mikkers met Rosmalen in gesprek /
bekendmaking (jeugd)vrijwilliger van het Jaar 2019


Najaarsbijeenkomst RVC zet ‘Rosmalen’ centraal

Het Rosmalens Verenigingen Contact (RVC) organiseert op dinsdag 26 november een
bijzondere Rosmalense thema-avond. In een gemêleerd avondprogramma worden speciaal
voor verenigingen, ondernemers en stichtingen uit Rosmalen belangrijke thema’s aan de orde
gesteld. Op deze avond staat één thema centraal: Rosmalen! En om die reden is iedereen die
Rosmalen een warm hart toedraagt van harte welkom!Een avond ‘Rosmalen’ en u centraal!
Waar ziet u Rosmalen over pak ‘m beet 15 jaar? In heel ’s-Hertogenbosch gaat de gemeente op zoek
naar de toekomstdromen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen. Het project
‘s-Hertogenbosch Centraal richt zich op het gezamenlijk denken en werken aan de toekomst van de
gemeente ’s-Hertogenbosch en dus ook Rosmalen. Want, zo luidt de gedachte, de toekomst is van
ons allemaal. Burgemeester Jack Mikkers spoort ‘zijn’ inwoners aan om na te denken over die vraag
en in Rosmalen gaan we onder leiding van het RVC hierover met u in gesprek. Omdat Rosmalen voor
iedereen een plek moet zijn om te wonen en te werken, op te groeien en oud te worden. Daarom
dagen we u uit om na te denken over verbinding, samenleven, de kracht van Rosmalen en de kwaliteit
van onze gemeente. Over waar u trots op bent, over wat u wil veranderen en wat absoluut niet. “Ik
kom graag naar Rosmalen om het gesprek aan te gaan” antwoordt burgemeester Jack Mikkers op
de vraag hoe. “Ik wil horen waar Rosmalenaren trots op zijn, welke zorgen en welke dromen ze
hebben. Waar zie je Rosmalen – als onderdeel van onze gemeente - in 2035? Hoe wil je dat je
kinderen of kleinkinderen opgroeien? Het zijn vragen waar we met elkaar over in gesprek willen, en ik
hoop van harte dat Rosmalen die uitdaging aangaat.”

U bent dus van harte welkom om met de burgemeester in gesprek te gaan. De RVC-bijeenkomst vindt
plaats in wijkgebouw van De HEVO, Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen en vangt aan om 19.30. uur.
Inloop vanaf 19.00 uur. De avond – die ongeveer tot 22.00 uur duurt - staat onder leiding van het RVC
en iedereen mag meepraten. Het is belangrijk dat u zich aanmeldt. U kunt mailen naar
info@rvcrosmalen.nl Ook media zijn van harte welkom.