Facebook Twitter
Terug naar verenigingen
Stichting Wijkraad Molenhoek

Stichting Wijkraad Molenhoek

Contactpersoon: Pierre Poort
Adres: Hildebrandstraat 23
Postcode: 5242 GG
Plaats: Rosmalen
Telefoon: 073 5230373
E-mail: pierre.poort@wijkmolenhoek.nl
Website: www.wijkmolenhoek.nl
Beschrijving: De wijk Molenhoek omvat het gebied tussen de A2, A59, Deken van Roestellaan en de spoorlijn. De stichting Wijkraad Molenhoek Rosmalen heeft ten doel het behartigen van de belangen van de wijkbewoners in de meest ruime zin. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: een vertegenwoordigd wijkoverleg met B en W, gemeentelijke instellingen en andere overheidsorganen; het geven van gevraagd en ongevraagd advies en collectieve belangenbehartiging; het fungeren als intermediair tussen wijkbewoners, overheidsinstellingen, bedrijfsleven, projectontwikkelaars e.d. Binnen de wijk zijn vijf werkgroepen actief. De werkgroepen omvatten de taakgebieden Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Openbare Ruimte, Jongeren, Ouderen en Communicatie.