Facebook Twitter

Wat is rvcMarielle van Rosmalen Jeugdvrijwillger van het jaar 2016 en Tiny Kappen Vrijwilliger van het jaar 2016!


Inleiding

In 2010 is het initiatief ontstaan om een platform te organiseren voor verenigingen. Dit met het doel om kennis en ervaring uit te wisselen en een groot netwerk te vormen. Kort gezegd komt het erop neer dat bestuurders en vrijwilligers in het Rosmalense verenigingsleven niet ieder voor zich het wiel hoeven uit te vinden.

Initiatiefnemers
Achter het idee en visie van het Rosmalen Verenigingen Contact zitten  v.v. OJC ROSMALEN, Soos Satisfaction, seniorenvereniging HEVO, SJV en Rabobank Rosmalen. Zij hebben gezamenlijk de handen ineen geslagen dat uiteindelijk heeft geresulteerd in de daadwerkelijke oprichting van de vereniging.

Verenigingsleven
Rosmalen heeft een krachtig en divers verenigingsleven. Een verenigingsleven waar iedereen voor zich bovengenoemde uitdagingen aangaat. Dit kost de afzonderlijke vereniging veel energie, tijd en geld. Aspecten die bij een vereniging vaak niet in overvloed aanwezig zijn. Het belang van een sterk verenigingsleven voor de maatschappij wordt algemeen onderkend.

Doelstelling
RVC heeft natuurlijk zichzelf een doel gesteld.
Enkele speerpunten zijn:
 

Wanneer tevreden ?
Indien er vanuit dit netwerk afstemming van elkaars activiteiten en nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan.
Indien er lerend vermogen ontstaat tussen de verenigingen onderling en tussen de Gemeente en het verenigingsleven.
Gebruik kan worden gemaakt van en voor de vele vrijwilligers.
Gebruik kan worden gemaakt van elkaars voorzieningen.
Wanneer het verenigingsleven verbinding weet te maken met nog meer bewoners van Rosmalen, bijvoorbeeld van de Groote Wielen.
Wanneer het RVC voor de Gemeente een waardevol platform is.

Hoe te bereiken ?
Onder andere door:
Bezoek vereniging/stichting. Vereniging presenteert zich, deelt dilemma’s etc.
Thema-avond: er worden sprekers genodigd om een gemeenschappelijk thema te delen, 
bijvoorbeeld fiscaliteiten, fondsenwerving, bestuur, promotie etc.
Carrouselbijeenkomsten: als een vereniging te klein is kunnen we meerdere verenigingen zich laten presenteren.
Bezoek bij externe partijen. Bijvoorbeeld KvK, Gemeente, Brandweer etc.
Gezamenlijke cursussen.
Initiëren en ondersteunen van lokale activiteiten.
Samen met de Gemeente ontsluiten van de kennis en kunde van het verenigingsleven in Rosmalen.

Bestuur
Het bestuur van RVC wordt gevormd door: